Úvěr s kreditní kartou CETELEM

Popis fungování spotřebitelského úvěru s kreditní kartou Cetelem

Příklad Aktuální úvěrový rámec: 29 000 Kč 1. čerpání úvěru za specifických podmínek splácení (BAR 201 „1 % měsíčně“): Standardní čerpání revolvingového úvěru: nákup zboží: 9 000 Kč, přímá platba: 0 Kč měsíční splátka: 990 Kč počet měsíčních splátek: 10 RPSN: 23,46 % využití karty k nákupu: 500 Kč výběr z bankomatu: 1 500 Kč měsíční splátka: 500 Kč roční úroková sazba: 22,68 % správa a vedení úvěrového účtu: 69 Kč Pokud klient využívá svoji kreditní kartu i k jiným, standardním revolvingovým čerpáním z úvěrového rámce, hradí jen jednu souhrnnou splátku zahrnující jak splátku za čerpání podle specifických podmínek splácení, tak splátku za standardní čerpání revolvingového úvěru.

Jak splácet

Datum splatnosti: vždy do 17. kalendářního dne v měsíci

Možnosti splácení

- složenkou přiloženou k výpisu z úvěrového účtu
- bankovním převodem na účet V případě zájmu o předčasné doplacení úvěru se klient musí vždy obrátit na Klientský servis Cetelemu na tel. čísle 844 840 840. SOUHRNNÁ MĚSÍČNÍ SPLÁTKA 1 490 Kč 3 Postup pro sjednání úvěru Postup se neliší od postupu při sjednávání klasického spotřebitelského úvěru (podmínky pro získání úvěru, potřebné doklady, možnost pojištění, souhlas se zpracováním osobních údajů a formulář žádosti ve Webtelemu jsou beze změny).
- Vyplňte předdotaz k žádosti v aplikaci Webtelem, vytiskněte Prohlášení o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů a předložte ho klientovi k podpisu. Poté předdotaz odešlete.
- V případě kladného výsledku předdotazu pokračujte do formuláře žádosti (v předdotazu k žádosti je defaultně zvolen spotřebitelský úvěr s kreditní kartou Cetelem), který s klientem vyplňte a odešlete.
- Současně se schválením žádosti se dozvíte, zda byl klientovi poskytnut spotřebitelský úvěr s kreditní kartou Cetelem nebo klasický spotřebitelský úvěr (bez okamžitého vydání kreditní karty).
- Vytiskněte předsmluvní formulář, 2 vyhotovení (default) smlouvy o úvěru, 2 vyhotovení Přihlášky k pojištění, Dohodu o způsobu řešení sporů a informace o splácení úvěru s kartou. Seznamte se s obsahem předsmluvních informací a podmínkami smlouvy o úvěru a vytiskněte si předsmluvní formulář a předtištěnou složku Informace pro klienta. Prostudujte si úvěrové dokumentace. Poté spolu s klientem podepište obě vyhotovení smlouvy o úvěru; pokud je součástí úvěru i kreditní karta Cetelem,  seznamte se s jejími výhodami a parametry.
- Seznamte se s obsahem Dohody o způsobu řešení sporů a předložte ji klientovi k podpisu.
- Vytiskněte si 2 vyhotovení podepsané smlouvy o úvěru, 1 vyhotovení Přihlášky k pojištění a informace o splácení úvěru s kartou. Popř. dotiskněte 1 vyhotovení Dohody o způsobu řešení sporů pro klienta.
- Informujte se, že následně obdržíte poštou dopis, ve kterém budou shrnuty podmínky splácení úvěru, včetně data splatnosti první splátky. Dále klienta informujte, že začátkem měsíce, ve kterém má předepsánu první splátku, obdrží poštou výpis z úvěrového účtu, kde bude mít uvedeny všechny údaje pro platbu. Rovněž klientovi sdělte, že v nejbližší době obdrží poštou zdarma kreditní kartu Cetelem, včetně informativní brožurky, a dále doporučenou zásilku do vlastních rukou s PIN kódem. (Bližší informace ohledně dalšího postupu má klient uvedeny v informacích o splácení úvěru s kartou.)

Nejčastěji kladené otázky

V případě, že klient i přes veškeré výhody odmítá kartu a chce pouze klasický úvěr, postupujte následujícím způsobem:

1) stornujte žádost o úvěr v aplikaci Webtelem, případně kontaktujte telefonicky úvěrové oddělení s žádostí o storno žádosti;
2) sepište znovu žádost (pozor! v předdotazu musí být zaškrtnuto „klient odmítá vydání karty“);
3) odešlete žádost ke schválení (ta bude k dalšímu posouzení);
4) kontaktujte telefonicky úvěrové oddělení a upozorněte, že pořizujete opravnou žádost;
5) vytiskněte smluvní dokumentaci.

V případě, že klient splácí čerpání podle specifických podmínek splácení a současně využívá svoji kartu i k jiným, standardním revolvingovým čerpáním z úvěrového rámce, je ve výpisu uvedena jen jedna částka a jeden variabilní symbol? Je jednoznačné, zda splácí čerpání podle specifických podmínek splácení nebo standardní revolvingová čerpání? Ve výpisu je uveden jen jeden variabilní symbol. Pod tímto symbolem se splácejí jak čerpání podle specifických podmínek splácení, tak standardní revolvingová čerpání. Rovněž je ve výpisu uvedena jedna souhrnná splátka, která je součtem obou splátek. Je možné uhradit vyšší měsíční splátku za čerpání podle specifických podmínek splácení, než je uvedena ve smlouvě o úvěru, nebo je možné celý úvěr doplatit předčasně? Ano, před úhradou je ale vždy nutné kontaktovat Klientský servis Cetelemu na tel. čísle 844 840 840! Jaký poplatek se účtuje při předčasném splacení dlužné částky za čerpání podle specifických podmínek splácení a je nutné posílat žádost o předčasné splacení? Za předčasné doplacení čerpání podle specifických podmínek splácení se účtuje náhrada nákladů ve výši 1 %, zbývá-li k celkovému doplacení úvěru více než 1 rok, jinak 0,5 % z předčasně splacené jistiny úvěru (u smluv uzavřených do 31.10.2010 ve výši 5 %). Před úhradou je vždy nutné informovat Cetelem telefonicky na tel. čísle 844 840 840 nebo Cetelemu zaslat písemnou žádost o předčasné splacení.

Co dělat s kartou, když je dlužná částka za čerpání podle specifických podmínek splácení zcela splacena, kolik stojí, když není využívána?

Pokud je karta doplacena, pak si ji může klient ponechat jako finanční rezervu. Pokud není karta po doplacení nadále využívána, nejsou účtovány žádné poplatky. Jak klient zjistí svoji aktuální disponibilní částku na kartě?

Aktuální výši disponibilní částky může klient kdykoli zjistit prostřednictvím:
- výpisu z účtu;
- Klientského servisu Cetelemu 844 840 840;
- automatického hlasového průvodce 844 100 300;
- SMS zprávy;
- klientské zóny na www.cetelem.cz.

Kontakty a poznámky

Telefon Fax E-mail KLIENTSKÝ SERVIS 844 840 840 (Modrá linka) 257 080 228 finkarta@cetelem.cz ÚVĚROVÉ ODDĚLENÍ 596 103 630 596 103 119 interni.ostrava@cetelem.cz Telefon TECHNICKÁ PODPORA 257 080 650 (Hotline)

Splátky na e-shopu zrychlují tempo!

Dnes podepíšete → zítra doručíme. Vše vyřídíte on-line. Ušetříte čas i přírodu.

Jak na to?
 • Do košíku vložte zboží v hodnotě od 2 000 Kč.
 • Při výběru platby zvolte „Na splátky Hello bank!“.
 • Nastavte si splátkovou variantu dle svých potřeb a vyplňte formulář k žádosti o úvěr.
 • Po předběžném schválení žádosti, zvolte podpis v elektronické formě.
 • Celý podpis smlouvy proběhne v bezpečnostní aplikaci E-portál, do které se registrujte SMS kódem (obdržíte na telefonní číslo zadané v žádosti).
 • Po registraci budete přesměrování do aplikace „E-portál“ – zde dojde k podpisu smlouvy:
  • naskenujte potřebné doklady
  • zkontrolujte si návrh smlouvy
  • po kontrole zadejte druhý SMS kód (který zadejte k potvrzení podpisu smlouvy)
  • smlouva je úspěšně podepsána
 • Obratem budete informováni o čase doručení objednávky.

Aby podpis smlouvy byl ještě rychlejší....
....projděte si navigátor elektronického podpisu krok za krokem zde.

INFORMACE
Doprava zdarma Spolehlivá firma 2018